Sondaj ve Artezyen Kuyusu Ruhsatlandırma

Sondaj ve Artezyen Kuyusu

Sondaj ve Artezyen Kuyusu Ruhsatlandırma Su ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan Su Sondajlarına ve Artezyen Kuyularına (10m. den daha derin olanlara) D.S.İ. 167 sayılı Yer altı Suları Hakkındaki Kanun gereği Yer Altı Suyu Arama ve Yer Altı Suyu Kullanma belgesi alınması zorunludur. Su Sondajı veya Artezyen Kuyusu açılmadan Yer altı Suyu Arama belgesi alınır. Sondaj veya Artezyen Kuyusunun açılması işlemi Arama belgesi alındıktan sonra başlanır. Bu belgenin geçerlilik süresi 1 yıldır. Bu süre içinde kuyuların açılması gerekir. Kuyular açıldıktan sonra kuyuların verimlilikleri , derinlikleri, kuyuların temizlik sırasında Statik ve Dinamik seviyeleri,…

Read More