Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı
Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almakla birlikte aynı zamanda sağlıklı ekosistemler, sosyo-ekonomik gelişme ve canlı yaşamı için de kritik bir öneme sahiptir.

Dünya üzerinde artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle atıksu miktarı her geçen gün artmakta ve su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, atıksuların
arıtılarak geri kazanımı, alternatif bir su kaynağı olarak önem kazanmakta ve su sorunu yaşanan bölgelerde su kaynaklarının planlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Arıtılmış atıksular evsel ve kentsel, endüstriyel ve tarımsal amaçlı kullanılabilirler.

Evsel ve kentsel kullanım alanları arasında park ve bahçelerin sulanması, peyzaj alanlarının sulanması, tuvalet rezervuarları, otoyolların sulanması, toz kontrolü amaçlı sulamalar, araç yıkama suları ve yangın söndürme suları sayılabilir.

Endüstriyel alanda ise arıtılmış atıksular; proses sularında, soğutma kulelerinde ve kazan besleme sularında kullanılmaktadır.

Tarımsal alanda fidanlıklarda ve bitki yetiştiriciliğinde kullanılan arıtılmış atıksular içerdikleri besi maddeleri, özellikle azot ve fosfor nedeniyle tarımsal gübre gereksinimini azaltmakta ve tarımsal verimi artırmaktadır.

Bunu da oku :  Su Arıtma Cihazı Tavsiye

Atıksu geri kazanımının avantajları aşağıdaki başlıklar altında sıralanabilir:

  • Bu teknoloji sayesinde temiz su kaynaklarına duyulan ihtiyaç azalır.
  • Kanalizasyon altyapısı olmayan bölgeler için alternatif çözüm yolu sunar.
  • Nütrient zengini atıksular sayesinde tarımsal üretimde artış gözlenir.
  • Su faturalarında düşüş sağlar ve bu sayede arıtma tesisine yapılan ilk yatırım maliyeti kendini bir süre sonra amorti eder.
  • Deniz, göl, nehir ve yeraltı sularının kirliliği azalır.

Atıksuyun geri kazanımı, su kullanılabilirliğini artırmak için bir araç olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı her ülkenin ulusal stratejik su planlarının ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmeli ve bu konuda gerekli teşvikler uygulanmalıdır. yesilaski.com

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]
(Visited 4 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

  1. aziz eker

    Denizlere, su kanallarına arıtılmadan boşaltılan her damla atık su, bize zehir olarak geri dönüyor maalesef

Leave a Comment