Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma
Evsel Atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli sulardır. İnsan kaynaklı atık suların, biyolojik arıtma prosesinden geçirilerek atık su deşarj limitlerine uygun hale getirildiği veya sulama amaçlı geri kazanıldığı inşai veya paket tip sistemlerdir.

Evsel atıksular, biyolojik proses olarak tabir ettiğimiz, mikroorganizmaların oksijen yardımıyla gerçekleşen doğal faaliyetlerinden oluşmaktadır. Mikroorganizmalar organik maddelerin üzerinde gelişir ve onları suda çözünmüş olan oksijeni kullanarak etkisiz mineral maddelere çevirir. Organik kirliliğin BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) olarak ölçülmesinin sebebi budur. Bu nedenle biyolojik arıtma tesisi, mikroorganizmaların yoğun üreme sistemleri olarak düşünülebilir, çünkü oksijenin ve birçok nütrientin yapay olarak eklenmesi sebebiyle büyük oranlarda çoğalmaları, kirletici organik maddenin doğal giderilme süresini hızlandırır. Aktif çamur olarak adlandırılan (bakteri kütlesi), mikro-organik kolonilerin kolay çökelebilir floklar halinde toplanmasından oluşur. Bu sebeple arıtılmış sudan kolaylıkla ayrılabilir ve arıtılacak suya kolaylıkla geri verilebilirler.

Uzun havalandırma prosesinin diğer proseslerden farkı havalandırma kademesinin uzun süreli oluşudur. Bu sayede; arıtma veriminde artış (% 95? e kadar ve daha fazlası) ve aktif çamurun oluşumunun daha iyi kontrol edilmesi gibi birçok avantajlar elde edilir. Sonuç olarak; atılacak çamur miktarı çok düşer. Üstelik, elde edilen çamur stabilize olmuş ve kokusuzdur.

Bunu da oku :  Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri

Evsel atık suların dizaynında; başlıca kirletici parametreler olan AKM, BOİ , Azot , Fosfor miktarı dikkate alınmalıdır.

Yukarıdaki kriterlerin yanında, kullanım yerlerindeki kişi başına kullanılan su miktarı da çok önemli olmaktadır, İller Bankasının belirlediği kriterlere göre değerler aşağıdaki gibi alınmalıdır.

Evlerde – Sitelerde: 100-125 lt-kişi/gün
Fabrikalarda: Personel: 60-80 lt-kişi/gün
İşçi: 40-60 lt-kişi/gün
Moteller: 150-200 lt-kişi/gün
Okul, motel, konaklama yerlerinde ve turizm merkezlerinde Turizm Bakanlığının verdiği ruhsat dikkate alınmalı, çünkü bu ruhsata göre kullanılan su miktarları değişken olabilmektedir.

Oteller:

  • 100-150 lt-kişi/gün
  • 200-300 lt-kişi/gün
  • 400-600 lt-kişi/gün
  • 800-1000 lt-kişi/gün

değerleri esas alınarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

Evsel Atık Su Arıtma Sistemleri
İnsan kaynaklı atık suların, biyolojik arıtma prosesinden geçirilerek atık su deşarj limitlerine uygun hale getirildiği veya sulama amaçlı geri kazanıldığı inşai veya paket tip sistemlerdir.

Paket Tip Atık Su Arıtma Sistemi
Bu sistemler, besleme pompası, blower, diffüzörler, sirkülasyon pompası, boşaltma pompası ve kumanda panosunu içermekte olup, paket arıtma tamamı 5 mm kalınlığında saç malzemeden üretilip, içi ve dışı korozyona karşı son derece dayanıklı olan epoksi boya ile boyanmaktadır.

Bunu da oku :  Kanalizasyon Nedir?

Uygulama Alanları

  • Yazlık siteler, küçük yerleşim birimleri, oteller
  • Fabrikalar, askeri kamp ve birlikler, hastaneler, çiftlikler
  • Toplu konutlar, turistik tesisler, belde ve belediyeler
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 5 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment