Su Savaşları Kapıda!

Su savaşları

Su Savaşları Kapıda!
Günümüzde su le ilgili tartışmaların neredeyse tamamı siyasi ve hukuksal sistemler aracılığıyla diplomatik bir şekilde yönetilmektedir. Böylece bu tartışmaların ekonomik, çevresel sonuçları ile halk sağlığı açısından sonuçları dikkate değer bir şekilde önlenmiştir. Ancak başta da belirttiğim gibi, bu durum bugün için geçerli. Yakın gelecekte ise tatlı su kaynaklarının tükenmekte olması nedeniyle bu su sorunlarının medeniyetler arasında gerginliğe, çatışmalara ve insanların göç etmesine yol açacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’yi de önemli ölçüde etkileyen küresel ısınma, dünya genelinde barajlardaki su oranlarını azalttı. Brezilya’da su karneye bağlandı. Uzmanlara göre kıtlık savaş çıkartacak.

Bilimsel verilere dayanarak verilen oranlar suyunu ilk tüketen ülkenin Yemen olacağını gösteriyor. Uzmanlar, iki milyon kişinin yaşadığı başkent Sana’a için 2025 yılını kuru dönem olarak değerlendiriyor.

Ancak konumuz Yemen değil, dünya genelinde yaşanacak olan su sıkıntısı. Bu yüzden bu konuda Yemen tek başına değil. Coğrafi şanssızlıkla, iklim değişikliği ya da su yönetimindeki hatalar nedeniyle birçok ülke su sıkıntısı ile yüzyüze gelecek.

Ortadoğu ve Afrika da, kurak bölgelerde, 1,2 milyar insan coğrafi açıdan su sıkıntısı yaşanan alanlarda yaşamaktadır. Su kıtlığı ve zaten mevcut olan yoksulluk, gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik problemleri ve sosyo-ekonomik gerginlikler kitlesel göç hareketini tetikleyecek ve bu durum silahlı çatışmalara kadar varabilecektir.

Türkiye de kurak geçen kış mevsiminin ardından beliren su sıkıntısı dünyayı da tehdit eder duruma geldi. Mevsim normallerinin üstünde uzun süre devam eden sıcaklıklar, barajlardaki su oranlarının azalması küresel ısınma ve su kıtlığı tartışmalarını tekrar alevlendirdi. Son olarak Brezilya’da suyun karneye bağlanması ABD’nin çatı istihbarat örgütü Ulusal İstihbarat Ofisi’nin geçen yıl yayınladığı küresel su güvenliği raporunu hatırlattı. Bu rapor 2020’den sonra yaşanacak su kıtlığının olası savaş senaryolarını doğurabileceğini işaret ediyor. Brezilya’nın yaşadığı sıkıntı da bu tehlikeyi gözler önüne seriyor. Ülkedeki kullanılabilir su miktarı son 20 yılın en düşük seviyesine gerilerken hükümet bir dizi önlem paketini yürürlüğe soktu. Ülkeyi vuran kuraklık nedeniyle 100 den fazla kentte su karneye bağlanıyor. 11 eyalet ve 142 kentte yaşayan yaklaşık 6 milyon kişinin su kullanımı sınırlandırılıyor. En düşük seviye Su sağlayıcısı şirketlerin, rezervler, nehirler ve akarsularda ki su miktarının yıllar sonra en düşük seviyeye indiğini açıklaması, ülkedeki bazı eyaletlerdeki dönüşümlü su kullanımının da yolunu açtı. Buna bir örnek de Sao Paulo’dan geldi. Eyalette Itu kentinde bazı mahallere üç günde bir sadece 13 saat su verildiği kaydedildi. Brezilya’daki yaşanan bu olumsuz durum 2020’den sonran yaşanması muhtemel su kıtlığı raporunu anımsattı. Amerikan Ulusal İstihbarat Ofisi’nin raporuna göre, dünyada içme su kaynakları 2040 yılına kadar küresel talebe cevap veremeyecek. Raporda Ortadoğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika, su kıtlığının en şiddetli hissedileceği bölgeler olarak sıralandı. Su kaynaklarına ilişkin sıkıntı, gelişmekte olan ülkelerin hidroelektrik santrallerinden enerji elde edilmesini de güçleştirecek, ekonomik potansiyellerini olumsuz etkileyecek.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 23 times, 1 visits today)

benzer konular

One Thought to “Su Savaşları Kapıda!

  1. water

    The water cycle (known scientifically as the hydrologic cycle) refers to the continuous exchange of water within the hydrosphere, between the atmosphere, soil water, surface water, groundwater, and plants.

Leave a Comment