Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı
Çevre kirliliğini oluşturan temel unsurlar evsel ve endüstriyel artıklardır. Türkiye gibi sanayileşme sürecini devam ettiren ülkelerde ucuz üretim amacı ile ucuz yakıt kullanılmakta, üretim gereği olarak ortaya çıkan artıklar doğrudan alıcı kaynaklara verilmekte, sonuçta hava, su ve toprak kirlenmektedir.

Pazarda alıcılar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgilenirken, bu ürünün üretim aşamasında çevreyi ne kadar kirlettiği ,ekolojik dengeyi ne kadar bozduğu ile ilgilenen az sayıda kişi vardır .Bu kirliliğin önlenmesi işletme sahipleri daha duyarlı olmalıdır. Gerekli görülen işletmelerde endüstriyel arıtma tesisleri kurulmalıdır.

Endüstriyel arıtmadan bahsetmeden önce endüstrinin ne anlama geldiğini bilmek gerek. Endüstri, ya da sanayi, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır.

Buna göre bakıldığında endüstriyel arıtma gıda, giyim, makine gibi sanayinin hemen her alanında yapılabilir. Endüstri atıkları, çeşitli endüstri faaliyetleri sonucu oluşan fenol, arsenik, siyanür, krom, cıva vb. toksik maddeleri içerirler. Üretimleri sonucunda bu atıkların oluşumuna neden olan işyeri sahipleri çevreye verilecek zararı en aza indirmek için mutlaka endüstriyel arıtma tesisi kurmalıdırlar.

Bunu da oku :  Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

Atık su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra Islah edilmesi işidir.

Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilmektedir:

Endüstriyel atık sular sanayinin türüne ve yerel alışkanlıklara bağlı olarak özellikleri bakımından önemli ölçüde değişmektedir. Çoğu durumda, bunlar belediye atık su arıtma tesisleri tarafından kabul edilmemekte, bu nedenle ön-arıtma veya komple yerinde arıtma gerekmektedir.
? Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur.
? Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atık suların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik olarak parçalanması ile gerçekleşir.
? Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullanmadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırılmasıdır.

Wastewater – an untapped water resource
More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Bunu da oku :  Kanalizasyon Nedir?

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreation lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

 • Süt ve Süt Ürünleri Fabrikaları
 • Mezbahalar ve Entegre Et Tesisleri
 • Şekerleme, Çikolata ve Bisküvi Tesisleri
 • Un ve Makarna Fabrikaları
 • Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri
 • Kültür Balıkçılığı ve Su Ürünleri İşleme Tesisleri
 • Alkollü ve Alkolsüz İçecek Tesisleri
 • Maden Sanayi
 • Cam Üretim ve İşleme Tesisleri
 • Tekstil Fabrikaları
 • Petrol Sanayi
 • Selüloz, Kağıt, Karton ve Benzeri Sanayiler
 • Kimya Sanayi
 • Metal Sanayi
 • Demir-Çelik Üretimi
 • Kaplama Tesisleri
 • Metal Renklendirme
 • Sıcak Galvanizleme Çinko Kaplama Tesisleri
 • Taşıt Fabrikaları ve Tamirhaneleri
 • Tersaneler ve Gemi Söküm Tesisleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri Merkezi Arıtma Tesisleri
 • Katı Atık İşleme, Geri kazanım, Arıtma ve Bertaraf Tesisleri
 • Liman Atık Kabul Tesisleri
 • Hastaneler
Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 11 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment