Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı Çevre kirliliğini oluşturan temel unsurlar evsel ve endüstriyel artıklardır. Türkiye gibi sanayileşme sürecini devam ettiren ülkelerde ucuz üretim amacı ile ucuz yakıt kullanılmakta, üretim gereği olarak ortaya çıkan artıklar doğrudan alıcı kaynaklara verilmekte, sonuçta hava, su ve toprak kirlenmektedir. Pazarda alıcılar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgilenirken, bu ürünün üretim aşamasında çevreyi ne kadar kirlettiği ,ekolojik dengeyi ne kadar bozduğu ile ilgilenen az sayıda kişi vardır .Bu kirliliğin önlenmesi işletme sahipleri daha duyarlı olmalıdır. Gerekli görülen işletmelerde endüstriyel arıtma tesisleri kurulmalıdır. Endüstriyel arıtmadan bahsetmeden önce endüstrinin…

Read More