HES ile Baraj Arasındaki Fark

HES ile Baraj

HES ile Baraj Arasındaki Fark Nedir?
Hidroelektrik enerji; suyun belli bir miktara kadar yükselmesiyle oluşturduğu potansiyel enerji miktarı olarak adlandırılır. Hidroelektrik enerji bir düzenek sayesinde mekanik enerjiye çevrilebilir. Oluşturulan mekanik enerjiyle de elektrik enerjisi oluşması sağlanmaktadır. Tüm bu sahip olunan enerji biçimine hidroelektrik enerjisi adı verilmektedir.

Barajlar da HES’ler gibi nehirler üzerine kurulan yapılardır ancak HES ve baraj arasında bazı farklar vardır.

1. Baraj yapılarında akarsuyun önü bir “baraj” yapısı ile kapatılarak, barajın gerisinde bir göl oluşturulur. HES’lerin ise barajlarda olduğu gibi biriktirmeli yapıları yoktur. Bu özellikleriyle baraj olarak bilinen depolamalı yapılardan ayrılırlar.

2. Barajlar, elektrik üretiminin yanısıra, sulama suyu depolama, içme suyu temini ve taşkından korunma gibi başka amaçlar için de inşa edilebilir. Yani bir baraj hiç elektrik üretimi amacı taşımadığı gibi, bazı barajlar hem elektrik üretimi, hem de sulama suyu temini gibi farklı hizmetler verebilir. HES’ler ise sadece elektrik üretimi için yapılırlar.

3. Barajlarda akış hızı yani debi düzenlemesi yapmak mümkündür. Bu nedenle, yağışsız ve kurak sezonda dahi elektrik üretimi söz konusudur. HES’lerde ise debi düzenlemesi olmaz, santralin üreteceği elektrik enerjisi mevsimlere göre farklılık gösterir.
Yağışın ve nehir akışının yoğun olduğu zamanlarda elektrik üretimi artarken, kurak mevsimlerde bir HES bazen hiç elektrik üretmeyebilir.

Hidroelektrik Santrallerin Ana Parçaları
? Su Alma Yapısı
? Su Tutma Yapısı
? Salyangoz
? Cebri (Basınçlı) Borular
? İletim Kanalı
? Jeneratör
? Türbin
? Şalt alanı (Şalt Sahası)
? Transformatörler
? Diğer Teçhizatlar

Baraj, eski zamanlardan beri insanlığın su ihtiyacını karşılamak ve tarımsal alanların sulanması amacıyla inşa edilen su yapılarıdır. Günümüzün modern barajları stratejik öneme sahiplerdir. Çünkü;
? Enerji üretiminde gelişmekte olan ülkelerde büyük pay sahibidirler.
? Ülkenin tarımsal hayatı için büyük önem taşırlar.
? Taşkın önleme amacıyla inşa edildiklerinden, yıkılmaları halinde büyük alanlarda su baskınları yaşanmaktadır.
Bir ülkenin enerji üretiminin en doğal ve en ucuz yoludur. Hidroelektrik enerji üreten barajlar, diğer enerji üretim türlerine göre daha çevrecilerdir. Yalnız son zamanlarda büyük barajların inşaları durdurulmuştur. Alansal olarak çok büyük barajlar, bulunduğu bölgenin iklimini değiştirmekte ve ekolojik dengeyi değiştirmektedirler.

Özellikle bol yağış alan yerlerde taşkın önleme amacıyla bağlamalar, barajlar ve göletler inşa edilmektedir.

Tarımsal arazilerin sulanması için büyük önem taşırlar. Barajlardan arazilere açılan kanallarla su taşınır.

ADS
(Visited 552 times, 2 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

2 Thoughts to “HES ile Baraj Arasındaki Fark

  1. Yunus K.

    Rezervuarlı HES nedir?
    Depolamalı ya da rezervuarlı HES’lerde ise barajın arkasında biriktirilen suyun yüksekten düşmesi ile elde edilen düşüş hızı kullanılarak enerji üretilir. Yağışlı mevsimde baraj gölünde biriktirilen su kurak mevsimde enerji üretimi için kullanılır; çok amaçlı tesislerde sulama ya da içme suyu da sağlanır.

  2. Cahit Yılmaz

    HES projesi neden zararlı?
    HES projeleri ağaçların kesilmesi, yüzey suyunun doğal akışının kesilmesi, nehir ve derelerinin akış yollarının değiştirilmesi sebebiyle yüzey sularının kurumasına, etrafındaki canlı türlerinden kimisinin ölmesine kimisinin de zarar görmesine sebep olurlar

Leave a Comment