Baraj Nasıl Yapılır?

Baraj Nasıl Yapılır?

Baraj Nasıl Yapılır?
Barajlar yapımı oldukça zor, emek isteyen ve masraflı yapılardır. Bir baraj yapılmadan önce jeologlar ve topograflar gelir, arazinin yapısını, çevresini, zeminin dayanıklılığı gibi birçok özelliğini inceler ve eğer baraj yapımına uygun olduğuna emin olurlarsa yapıma başlanabilir.

Dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise toprağın suyu sızdırmadığından emin olmaktır. Barajı, yapılacağı akarsu vadisinde akarsuyun en daralan kısmına inşa etmek maliyeti ve iş gücünü azaltmaktadır.

Derinlere temel atabilmek için alüvyal tabaka kaldırılmalı, suyun sızmasını engellemek için geçirimsiz perdeler kullanılmalıdır. Derinlere açılan beton çukurlar da yine suyun sızmasını önlemek amacıyla yapılmaktadır.

Barajların yapımı tamamlandıktan sonra setin arkasında birikmeye başlayan akarsu ve yağmur suları bir göl meydana getirir. Buna baraj gölü veya rezervuar adı verilmektedir. Baraj gölünde yeterince su biriktikten sonra suyun fazlasını akıtmak için baraj içinde özel kapılar yapılır veya suyun baraj duvarının üstünden taşması sağlanır.

Eğer suyun duvar üzerinden taşması isteniyorsa bunun için özel yerler bırakılır. Biriken bu sular gerektiğinde kullanılmak için kapıların açılmasıyla salıverilir veya elektrik elde etmek için hidroelektrik santraller kurulur.

Bunu da oku :  Baraj Nedir?

Barajların Kısımları
Bütün bir yapı olarak gördüğümüz ve belli kısımlarını bildiğimiz barajlar, çeşitli alanların bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Şimdi bu kısımları inceleyelim:

Baraj Gövdesi: Bütün vadiyi kapatan ve yapay bir göl oluşmasını sağlayan kısımdır. Genel olarak beton veya dolgu malzemesinden inşa edilen sabit yapılardır.

Baraj Gölü: Baraj gövdesinin arkasında suyun depolandığı vadi kısmıdır. Ölü hacim, faydalı hazne hacmi ve taşkın koruma hacminden oluşmaktadır.

Su Alma Yapısı: Baraj gölünde toplanan suyun alınmasını sağlayan kısımdır.

Dip Savak: Gerekli olan durumlarda baraj gölünü tamamen boşaltmak, dolu savak debisini azaltmak ve akarsu mansabına bırakılması gereken miktardaki suyu vermek için kullanılan tesis kısmıdır.

Dolu Savak: Taşkın sularının mansaba aktarılarak yapının emniyetini sağlayan tesis kısmıdır.

Derivasyon Tesisleri: Bu sistem, baraj inşaatının kuru bir ortamda yapılmasını sağlamaktadır. Suyun inşaat alanına girmesini önleyen batardolardan ve suyun mansaba aktarılmasını sağlayan açık veya kapalı iletim tesislerinden oluşmaktadır.

Diğer Tesisler: Barajın hizmet ettiği amaca uygun olarak enerji santralleri, içme suyu arıtma tesisleri, balık ve tomruk geçitleri gibi yapılardır.

Bunu da oku :  HES ile Baraj Arasındaki Fark

Bunlara ek olarak; büro, atölye, laboratuvar, lojman, ambar, garaj, park yeri gibi barajın özelliklerine ve büyüklüğüne bağlı olarak ihtiyaçlara yönelik inşa edilen yapılar da bulunmaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 18 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Baraj Nasıl Yapılır?

  1. Elif Çiftçi

    Dünyada ilk baraj ne zaman yapıldı?
    Dünyadaki ilk barajın MÖ 4000’li yıllarda Mısır’da Nil Nehri üzerinde yapıldığı değerlendirilmektedir. 12 m yükseklik, 110 m uzunluğa sahip barajdan içme ve sulama suyu temin edilmekteydi. MÖ 2950-2750 arasında Nil Üzerinde Sadd-el Kafara barajı yapılmıştır.

Leave a Comment