İçme Suyu

İçme Suyu

İçme Suyu İçme suyu, içilmesi ya da yemeklerde kullanılması güvenli olan ve sağlık sorunlarına yol açmayan sulardır. Küresel olarak insanların %89’u (6.5 milyar kişi) iyileştirilmiş içme suyu kaynağına erişebilmektedir. Yaklaşık %71’i (5.2 milyar kişi) musluk suyu gibi gerektiğinde kullanılabilir kaynaklara erişebilirken, 1.3 milyar kişi su kuyularına ya da herkese açık musluklara erişebilmektedir. En az 2 milyar insan ise hala güvenli olmayan kirlenmiş içme suyu kaynaklarını kullanmaktadır. Bu da, kolera ya da tifo gibi enfeksiyöz ishallere sebep olmakla beraber yılda 502.000 kişinin ölümüne sebep olmaktadır. İçme suyu şebekesi İçme suyu şebekesi,…

Read More

Kullanma Suyu

musluk suyu

Kullanma Suyu Kullanım suyu mineral ve tuz dengesine bakıldığında, bunları yoğun miktarda taşımayan sudur. Kullanım suları, insanların yaşam yerlerinden uzak alanlarda çıkarılan sulardır. Kullanım suları isminden de anlaşıldığı gibi sadece maddi kullanım içindir. Yani içme suyu olarak kullanılmaz. En genel ifade ile temizlik, turizm ve sulama alanlarında kullanılır. İçme suyu olarak kullanılmayan kullanım suları, içme sularına çok yakın bir kimyasal yapıya sahip olarak temizlenmektedir. Su her manada önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Suyu ve suyun önemini tarif ederken daima en temel ifadeler kullanılır. Bunun sebebi de suyun en temel…

Read More