Kullanma Suyu

musluk suyu

Kullanma Suyu
Kullanım suyu mineral ve tuz dengesine bakıldığında, bunları yoğun miktarda taşımayan sudur. Kullanım suları, insanların yaşam yerlerinden uzak alanlarda çıkarılan sulardır. Kullanım suları isminden de anlaşıldığı gibi sadece maddi kullanım içindir. Yani içme suyu olarak kullanılmaz. En genel ifade ile temizlik, turizm ve sulama alanlarında kullanılır. İçme suyu olarak kullanılmayan kullanım suları, içme sularına çok yakın bir kimyasal yapıya sahip olarak temizlenmektedir.

Su her manada önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Suyu ve suyun önemini tarif ederken daima en temel ifadeler kullanılır. Bunun sebebi de suyun en temel ihtiyaçlardan birisi olmasıdır. Her şeyden önce, tüm canlı hayatı, suya bağlı devam etmektedir. Su insanın yapı taşıdır. İnsanın yaşaması için suya ihtiyacı vardır. İnsanlar dışındaki tüm canlı varlıkların yaşaması için de su en gerekli öğedir. Burada önemli olan başka noktalar da vardır. Bunlardan ilki, canlı hayatı için gerekli olan suyun, aynı zamanda da üretim açısından da en gerekli etmen olmasıdır. Yazının konusu olan kullanım suyu ve hizmetlerine geçmeden suyun gerekliliği ve önemi hakkında önemli bilgiler vermek gerekmektedir.

Genel Olarak Kullanım Suyu Kullanım Alanları
Canlı vücudunda önemli bir paya sahip olan su, canlıların yaşaması için gereken tüm temel maddelerin oluşumuna da kaynaklık etmektedir. İnsanların hayatta kalması için beslenmesi gerekir. Beslenme ihtiyacının karşılanması için de üretim şarttır. Üretim mekanizmasında ne önemli unsur da yine sudur. Su olmadan hiçbir üretim yapılamaz. Her alanda üretim sağlanması için, hem tarım ve hem de hayvancılık işlerinde su temel vazife görmektedir. Çeşitli sebze ve meyvelerin yetişmesi ve hasat edilmesi için ciddi bir sulamaya ihtiyaç duyulur. Doğru sulama yapılmaksızın üretim olması mümkün değildir. Tarımda üretimin sürekliliği açısından en büyük şart sulamadır. Tarımsal sürekliliğin yanı sıra, hayvancılıkta da, aynı şekilde sulamaya ihtiyaç duyulur. Hayvancılığın yapılabilmesi için hayvanların en iyi şekilde beslenmesi gerekir. Otlak ve mera alanlarda yapılan hayvancılık için yeşillik üretiminde en önemli ihtiyaç elbette sudur. Sulamanın önemi her anlamda büyüktür. Tarımda, hayvancılıkta, temizlikte, sanayide, turizmde her alanda su temel ihtiyaç birimidir. Temizlik olmadan hiçbir iş yapılamaz. Su kaynakları içinde yer alan kullanım suyu da önemli bir su birimidir.

ADS
(Visited 46 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Leave a Comment