Su Ön Arıtma Üniteleri

Su Ön Arıtma Üniteleri

Su Ön Arıtma Üniteleri
Ön arıtmada atık sudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve yağ-gres gibi maddelerin ayrılması işlemi uygulanmaktadır. Bu maddeler bu aşamada uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar vererek arıtmada problemlere yol açabilir. Askıda katıları gidermek için de bazen ince ızgaralar ve elekler kullanılır.

Kaba ızgaralar
Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin ızgaradan sonraki ünitelerinde tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası genişlik 4 cm`nin üzerindedir ve yatayla 30-60o açı yapacak şekilde yerleştirilirler. Kaba ızgaralar genellikle manuel olarak (el ile) temizlenir.

İnce çubuk ızgaralar
İnce ızgaralarda çubuklar arası genişlik 1,5-3,0 cm arasında değişmektedir ve yatayla 30-60o açı yapacak şekilde yerleştirilir. İnce ızgaralar manuel veya mekanik olarak temizlenebilir. Çubuk ızgara tipinden başka, yay tipi, döner elek tipi, döner tambur tipi ince ızgara tipleri mevcuttur.

Kum tutucular
Arıtma tesisine gelen pis suda bulunan kum, çakıl v.b. gibi kolayca çökebilen maddeler, pompaların aşınmasına, kanallar, borular, çökeltme havuzları ve çamur çürütme tanklarında tıkanmalara sebebiyet vereceğinden kum tutucular vasıtasıyla pis sudan uzaklaştırılır. Kum tutucular dairesel veya uzunlamasına çökelten (sabit hızlı), havalandırmalı tipte olabilir. Temel amaç 0,2 mm`den büyük kum tanelerinin tutulmasıdır. Kum tutucuda yatay hızın 0,3-0,4 m/sn olması temin edilmeli, organik menşeli katıların çökelmesine izin verilmemelidir.

Bunu da oku :  Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri

Atık su terfi üniteleri
Atık su arıtma tesisinde proses üniteleri arasında atık suyun enerji kaybetmesi neticesinde oluşacak yük kaybını telafi etmek ve tesise gelen atık suyu belirli bir kottan sisteme alabilmek için yapılan pompa üniteleridir. Pompalar burgulu (Arşimet) tipte veya santrifüj tipte seçilebilir.

Ön çökeltme havuzları
Kaba organik ve inorganik maddelerden çoğu ızgara ve kum tutucularda alıkonulduktan sonra, organik esaslı ve büyük ölçüde kirletici karakterde olan geriye kalmış askıdaki katı maddelerin atık sudan uzaklaştırılması gerekmektedir. Ön çökeltme havuzunun başlıca amacı atık suyu iki temel bileşene; çamur ve çökelmiş atık suya ayırmaktır. Böylece bu iki bileşen ayrı ayrı arıtılabilir. Ön çökeltme havuzlarında askıdaki katı maddelerin %50-70`i ve BOİ`nin % 25-40`ı uzaklaştırılabilir. Çökeltme havuzları dikdörtgen ve dairesel biçimde olabilir. Çökelen çamurun biriktirilmesi için çamur konisi ve bu koniye çamuru sıyıracak sıyırma ekipmanları gerekmektedir. Ön çökeltme havuzlarında atık suyun bekletilme süresi 1,5-2,5 saat arasında değişebilmektedir.

Stabilizasyon Havuzları
Atık suların içerisinde bulunan organik maddelerin biyolojik parçalanması yoluyla arıtıldığı havuzlardır. Bu havuzlarda meydana gelen arıtma işlemi havuzun derinliğine bağlıdır. Derin havuzlar (2,5-4 m) ise genellikle anaerobik ( oksijensiz) parçalanma ilkesine göre işler. Çıkardıkları koku nedeniyle genellikle nüfusun yoğun olmadığı yerlerde kullanılır.

Bunu da oku :  Evsel Atık Su Arıtma

https://youtu.be/KMP9-49I1U4
Water and You: The Water Treatment Process

Fakültatif Havuzlar
Stabilizasyon havuzlarının üst bölümü aerobik (oksijenli), alt bölümü de anaerobik arıtma tarzında tasarlanmış şeklidir. Yerleşim birimlerinde en yaygın olan arıtma türü budur.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 107 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment