Binaların Atık Su Tesisatı

Binaların Atık Su Tesisatı

Binaların Atık Su Tesisatı
Binalarda tuvalet, lavabo ve benzeri tesisat elemanları tek tek veya gruplar halinde tertiplenirler. Bunların bağlı oldukları borular yatay durumda bulunur. Çok küçük bir eğime sahip bulunan bu borularda akımın serbest yüzeyli yani basınçsız olması gerekir aksi takdirde bu borulara su veren tesisat elemanlarını koruyan su ve yağ kapakları geçirimsizliklerini kaybederler, yani meydana gelen vakum binaların içindeki atık suyu yerinden koparır ve tamamen boşalan borulardan pis kokulu gazlar binaya yayılır. Yatay borular düşey borulara (kolonlara) bağlanır.

Kullanılmış suların alt katlardaki tesisat elemanlarından geri tepmemesi için kolon borularının da dolu olarak akmaması gerekir. Kolonlar binanın esas atık su borusuna su verirler. Esas atık su borusu binanın 1.5 m dışında ev bağlantı kanalı halini alır ve cadde kanalına açılır. Su ve yağ kapakları pis su borularının önemli bir elemanıdır ve tesisat elemanları inşa edilirken yerlerine konulur. S parçası (sifon) adı verilen bu su ve yağ kapakları çürüme ürünü olan pis kokulu zararlı gazların, böceklerin ve benzeri haşeratın pis borusundan ve mecralardan binaya girmesi ne engel olunur.

Bunu da oku :  Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri

Ayrık kanalizasyon sisteminde damlara ve kaplamalı alanlara düsen yağmur suları yağmur suyu drenaj sistemine veya sokakların yanlarında yer alan arklara verilir. Birleşik kanalizasyon sisteminin kullanıldığı yerlerde ise dam veya avlu drenleri bina pis su borusuna veya ev bağlantısına Y seklindeki bir boru ile bağlanabilir. Eklentinin yapıldığı yer başka bir düğüm noktasından en az 3m uzakta olmalıdır.

Kanalizasyon Sisteminin Proje ve İnşaat Kriterleri
Yerleşim alanlarında insan ve çevre sağlığının korunması için kanalizasyon sisteminin ele alınması ve bir kanalizasyon inşaatının yapılması gerekmektedir. Son yıllarda iller Bankası’nca yaptırılan bütün şehir ve kasabaların kanalizasyon sistemleri ayrık sistem olarak düşünülmüştür. Birleşik sistemin ilk maliyet ve işletme dezavantajları dikkate alındığında ayrık sistem daha ekonomik görülmektedir. Bu nedenle, yapılacak kanalizasyon sisteminin ayrık sistem olarak ele alınması uygun olacaktır.

Önerilecek kanalizasyon sistemi şebeke, kollektör ve arıtma tesisinden ibaret olup, kanalizasyon tatbikat projesi kapsamı içerisinde yapılacak olan tesislerin ekonomik ömürleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tesisin Cinsi / Ekonomik Ömrü
Pissu Şebekesi / 30yıl
Pissu Ana Toplayıcılar / 30yıl
Terfi ve Hizmet Binaları / 50yıl
Terfi Hatları / 20yıl
Arıtma Tesisleri / 40yıl
Pompa ve Mekanik Ekipman / 20yıl

Bunu da oku :  Su Arıtma Cihazı Tavsiye

Kanalizasyon sistemi; parsel baca ve bağlantıları vasıtasıyla evlerden pissuyu toplayan şebeke, şebeke pissuyunu alan tali ve ana toplayıcılarla toplam pissuyu arıtma ve deşarj yerine ulaştıran ana taşıyıcıdan (kollektörden) oluşmaktadır. Ayrıca bu sistem içinde gerekli olabilecek terfi tesisleri ve çevre sağlığı açısından arıtma tesisleri yer almaktadır.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]
(Visited 134 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment