Su Ozon Sistemleri

Su Ozon Sistemleri

Su Ozon Sistemleri
Günümüzde, ozonun birçok faydasından yararlanmak amacıyla ozon üretim teknolojileri geliştirilmiştir. Firmamız, ozonun geniş kullanım alanlarına uygun, ozona ihtiyaç duyulan farklı sektörler için gelişmiş ozon jeneratörleri üretmektedir. Farklı teknolojilerde ve farklı yöntemlerle imal edilmektedir. Ozon jeneratörlerlerimiz, ozon gazının korozif etkisi gözönüne alınarak, ozon gazına dayanaklı malzemerden imal edilmektedir.

Ozon gazı, üretildiği ortamdaki hava şartlarına bağlı olarak, oksijene dönüşme süresi farklılık göstermektedir. Ozon gazı 35 derecede ve üzerinde hızlı bir şekilde oksijene dönüşür. Ozon gazı günümüzde klorun yerine kullanılmaktadır. Ozon gazı klor gibi suda kimyasal kalıntı bırakmaz. Ozon gazı gıda işleme tesislerinde ürünlerin raf ömürleri uzatmada etkin bir çözümdür. Özellikle soğuk zincir ile satışa sunulan ürünlerde bakteri yükünü en aza indirerek rafta daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Günümüzde ozon kullanımı su arıtma sistemlerinde hızla artmaktadır.

Ozon Kullanım Alanları ;

 • Atıksuların biyolojik arıtılabilirliğinin optimizasyonu (BOİ/KOİ oranının yükseltilmesi)
 • Balık üreten kuluçkahanelerde ozon kullanımı (özellikle kapalı devre sistemler)
 • Demir-Mangan oksidasyonu (ozonlama + filtrasyon ile sudan uzaklaştırma)
 • Gıda, meşrubat v.b. sanayilerde üretim hatlarının temizliğinde CIP kimyasalları yerine ozonlu su kullanılması
 • İçme suyu arıtma tesislerinde ön ozonlama (kanserojen yan ürünler oluşturan ön klorlamanın yerine)
 • İçme suyu şişeleme tesislerinde dolum suyunun veya çalkalama suyunun ozonlanması
 • Kağıt sanayiinde ağartma amacıyla klor/klordioksit yerine ozon kullanımı
 • Kimya sanayiinde kimyasal sentez için ozon kullanımı
 • Koku giderimi (havadaki koku oluşturan organiklerin oksidasyonu)
 • Kum Filtre Sistemleri
 • Nitrit’in Nitrat’a oksidasyonu
 • Organik madde giderimi (atıksularda KOİ oksidasyonu)
 • Siyanür, Fenol, Azotoksitler, Pestisidler, Klorlu Hidrokarbonlar gibi zehirli maddelerin oksidasyonu
 • Soğuk hava depolarında sebze ve meyvelerin ömrünü uzatmak için ortam havasının ozonlanması
 • Soğutma kulelerinde Biyosid yerine ozon dozlanması
 • Su Dezenfeksiyonunda
 • Tavuk Kesimhanelerinde
 • Tekstil Sektöründe yaygın olarak kullanılır.
 • Yüzme havuzları sirkülasyon suyunda ozonlama (ozonlama + düşük doz klor)

Ozonlama Sistemleri: Ozon, yüksek oksidasyon özelliği nedeniyle dezenfektan etkisi olan bir kimyasaldır. Ozon jeneratörü vasıtasıyla üretilen ozon gazı, ozon temas tankında su ile temas ettirilir. Ozonlama sistemleri özellikle içme suyu şişeleme ve dolum tesislerinde suyun dezenfekte edilmesi amacıyla kullanıldığı gibi son yıllarda havuz dezenfeksiyonu amacıyla kullanımı da yaygınlaşmıştır. Ozonlama sistemleri mutlaka suya verilen ozon miktarının ve aynı zamanda ortam havasındaki ozonun ölçümlendiği ve kontrol altında tutulduğu ekipmanlarla birlikte satın alınmalıdır.

ADS
(Visited 22 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Leave a Comment