Proses Suyunun Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Proses Suyu

Proses Suyunun Önemi ve Kullanıldığı Yerler
Su doğada en bol bulunan ve günlük hayatımızda en çok rastlanan bileşiklerden biridir. Atmosferde % 1-2 canlılarda ise daha büyük oranda bulunur. İnsan vücudunun % 65i, bitkilerin % 90’ı sudur. Ayrıca birçok kaya ve minerallerin kimyasal yapılarında da bulunur. Nehir, göl ve deniz şeklinde yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Bu şekilde bakıldığında, yeryüzündeki mevcut suyun ne kadar çok olduğu, tüm insanların gereksinimlerini rahatça karşılayabileceği ve tükenmez bir kaynak olduğu düşünülebilir. Hâlbuki toplam su miktarının % 97,6’sı denizlerde bulunan tuzlu sulardır. Tuzlu suyun özellikleri insanların gereksinimlerini karşılama açısından uygun değildir. Karalardaki toplam su miktarı yeryüzünde mevcut suların % 2,4’ünü oluşturmaktadır.

Karalarda mevcut suyun teorik kullanılabilir tatlı su kapasitesi ancak karalardaki suyun % 10 kadarıdır. Bu miktar da yeryüzündeki toplam su potansiyelinin % 0,3’ü kadardır. Bu sonuç gelecekte artacak olan su gereksinmelerinin karşılanmasının giderek daha büyük boyutlarda sorunlar yaratacağını ortaya koymaktadır. O nedenle doğanın armağanı olan su kaynaklarının dikkatli kullanılması, su kirlenmesinde önleyici tedbirler alınması, atık su temizlenmesinde de daha fazla araştırma ve yatırımlara yer verilmesi gerekmektedir. Su saflaştırma ve atık su sorunları, şehirleşmenin en önemli problemlerinden biridir.

Bunu da oku :  Suyun Önemi

Kimya endüstrisinin hemen her dalında büyük oranda su kullanılmaktadır. Suyun kullanılacağı endüstri dalının istediği özelliklere uygun bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Kimyasal maddeler üreten bir fabrika kurulurken, yer seçiminde üzerinde titizlikle durulması gereken noktalardan biri de su temini sorunudur. O yörede bulunacak suyun miktarı ve kalitesi çok önemlidir.

Uygun bir su kaynağından yararlanamayan bir fabrika üretimine devam edemez. Bir fabrikada su, buhar kazanlarını beslemek için gerekli olduğu kadar, birçok süzme, yıkama vb. işlemlerde önemli bir rol oynar. Bu nedenle fabrikanın kurulacağı yer seçilirken, bu yerin fabrikayı bol bol besleyecek kadar su verebilen kaynaklar yanında veya bunlara yakın olması gerekmektedir. Bu durumda hem yeryüzü ve hem de yeraltı suları kullanılabilir. Yeraltı sularının sıcaklıkları yaz ve kış mevsimlerinde genellikle düşük olduğundan fabrikalarda soğutma suyu olarak kullanılması daha uygundur. Ancak yeraltı suları sert sulardır ve taş oluşumu ile ısı iletimini güçleştirir.

Su, bütün canlılar için çok gerekli bir maddedir. Susuz yaşam mümkün değildir. İnsan gıda almadan uzun süre yaşayabilir fakat su içmeden ancak birkaç gün yaşamını sürdürebilir. Bu yüzden içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenilir bir şekilde temin edilmelidir.

Bunu da oku :  Dalgıç Pompa Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Görülüyor ki suyun insan hayatında oynadığı rol son derece büyük ve önemlidir. Suyu bu alanlarda kullanırken daima kontrol altında bulundurmak gerekir. Aksi halde faydaları yanında zararları daha da büyük olabilir.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
(Visited 1 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment