Demir ve Mangan Giderimi

suda demir

Demir ve Mangan Giderimi
Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığa, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kağıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana getirir. Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon / filtrasyon metotları ile arındırılır.

Demir (Fe) ve manganez (Mn) yeryüzünde en yaygın bulunan elementler arasındadır. Demir, kayalarda, toprakta ve suda çeşitli bileşikler halinde bulunur. Hematit (Fe2O3), demir hidroksit (Fe(OH)3) ve demir sülfit (pirit ve markasit, FeS2) en yaygın bileşiklerdir. Bu bileşikler suda çözünmezler. Pirit ve markasit aynı formüle sahip (FeS2) ama değişik kristal yapısında iki maddedir. Toprağa ve kayalara kırmızı ve sarı renkleri veren Fe(OH)3 bileşiğidir. Manganez ise toprakta ekseriyetle MnO2 bileşiği halinde bulunur. Bu maddenin suda çözünürlüğü çok düşüktür. Demir ve manganez bazı topraklarda FeCO3 ve MnCO3 hallerinde bulunmaktadır. Bu bileşiklerin de suda çözünürlüğü çok azdır.

Demir ve mangan doğada iki şekilde bulunur. Demir +3, mangan ise +4 değerlikli olarak çözünmeyen formdayken, hem demir hem mangan +2 değerlikli iken çözünen formdadırlar. +2 değerlikli formlar genellikle yer altı sularında bulunur. Oksijenin bulunduğu ortamlarda okside olarak çözünmeyen forma dönerler.

Demir ve Mangan içeren sularda özel reçineler kullanılarak filtrasyon sağlanmaktadır. Demir ve manganı katalitik mineralli kum filtrelerinde tutulur. Kuyu suyu depoya boşalırken suya klor yada diğer oksidan kimyasallar verilerek, depoda bekleyen suyun oksitlenmesi ve dezenfeksiyonu sağlanır. Depoda beklemiş su demir ve mangan tutucu filtrelerden geçirilerek mevcut su deposuna doldurulur.

Demir ve manganın yüksek konsantrasyonları, içme sularında şu sorunlara sebep olur:
? Renk ve bulanıklığa sebep olur.
? Su, kullanım suyu olarak kullanıldığında çamaşır ve porselen malzemelerde iz bırakır.
? Su borularında birikime sebep olur.
? Borularda demir bakteri üremesi olur ve sonuçta tıkanmaya sebep olur.
? Suda koku ve tada sebep olurlar.

ADS
(Visited 301 times, 1 visits today)
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Related posts

Leave a Comment