Doğal Su Kaynakları

Doğal Su Kaynakları

Doğal Su Kaynakları Nelerdir? Yeryüzünün en yaygın maddesi olan su, aynı zamanda yeraltının da önemli maddelerinden biridir. Su, bütün canlıların en gerekli maddesidir. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Dolayısıyla suyun büyük bir kısmı denizlerde yer alır. Karalarda ise sular göl, akarsu, kaynak ve yer altı suları olarak bulunur. Geldiği yer ve içindeki maddeler bakımından sular; Yağış Suları Yeraltı ve Kaynak Suları Yer Üstü Suları Maden Suları ve Sıcak Sular, olmak üzere ayırt edilir.  Su, coğrafi yörenin çok önemli bir parçası ve vazgeçilmez bir unsurudur. Yerleşme yerleri birinci derecede suyun bulunmasına…

Read More