Demir ve Mangan Giderimi

suda demir

Demir ve Mangan Giderimi Sularda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan renk ve bulanıklığa, bakteri çoğalmasına sebep olur. Bilhassa tekstil, plastik, kağıt, deri ve gıda endüstrisinde üretimde istenmeyen sonuçlar meydana getirir. Demir ve mangan için özel olarak aktifleştirilmiş bir mineral yardımıyla, su demir ve mangandan oksidasyon / filtrasyon metotları ile arındırılır. Demir (Fe) ve manganez (Mn) yeryüzünde en yaygın bulunan elementler arasındadır. Demir, kayalarda, toprakta ve suda çeşitli bileşikler halinde bulunur. Hematit (Fe2O3), demir hidroksit (Fe(OH)3) ve demir sülfit (pirit ve markasit, FeS2) en yaygın bileşiklerdir. Bu bileşikler suda çözünmezler.…

Read More