Proses Suyunun Önemi ve Kullanıldığı Yerler

Proses Suyu

Proses Suyunun Önemi ve Kullanıldığı Yerler Su doğada en bol bulunan ve günlük hayatımızda en çok rastlanan bileşiklerden biridir. Atmosferde % 1-2 canlılarda ise daha büyük oranda bulunur. İnsan vücudunun % 65i, bitkilerin % 90’ı sudur. Ayrıca birçok kaya ve minerallerin kimyasal yapılarında da bulunur. Nehir, göl ve deniz şeklinde yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır. Bu şekilde bakıldığında, yeryüzündeki mevcut suyun ne kadar çok olduğu, tüm insanların gereksinimlerini rahatça karşılayabileceği ve tükenmez bir kaynak olduğu düşünülebilir. Hâlbuki toplam su miktarının % 97,6’sı denizlerde bulunan tuzlu sulardır. Tuzlu suyun özellikleri insanların…

Read More