Yumuşak – Sert Sular ve Sağlığa Etkileri

musluk, suyun sertliği

Sert su Suyun içerisinde bir takım iyonlar vardır. Bu iyonlar Kalsiyum ve magnezyum iyonlarıdır ve suda sertliğe neden olur. Yağmur Suları yeraltında ve yerüstünde ilerlerken kireçli topraktan geçtiklerinde kireci çözerler. Bunun sonucunda suya Ca+2 iyonları karışır. Benzer şekilde bazı toprak katmanlarından da sular geçtiklerinde bu sulara Mg+2 iyonları da karışır. Yapısında Ca+2 veya Mg+2 veya her iki iyonu da fazla miktarda bulunduran sulara sert su denir. Yumuşak – Sert Sular ve Sağlığa Etkileri Sertlik terimi, suda bulunan polivalan iyonlar sayısını, özellikle kalsiyum ve magnezyum miktarını belirtmek için kullanılır. Ne var…

Read More