Su Arıtma Cihazı Tavsiye

Su Arıtma Cihazları

Su Arıtma Cihazı Tavsiye Su arıtma cihazı tavsiye sayesinde evlerinde su arıtma cihazı kullanmaya başlayan bireyler depozitolu damacanaların içerisinde barındırdığı birçok pislikten arınmış ve sürekli olarak temizlenen bir su içme deneyimine sahip olabilecekler. Gelişen ve büyüyen sanayi, tarımda kimyasal ilaçlamanın artması, suya katılan klor, ve suyun musluklarımıza ulaşama dek beraberinde getirdiği diğer atık maddeler başımızı en çok ağrıtan ve sık sık hastalanmamıza neden olan en büyük problemimiz. Özellikle evimizde bebek, küçük yaşta çocuk, yaşlı, hamile, kanser ve böbrek hastaları gibi bağışıklık sistemleri dışarıdan (ki çoğunu sudan direkt olarak almaktadırlar) gelecek…

Read More

Su Ön Arıtma Üniteleri

Su Ön Arıtma Üniteleri

Su Ön Arıtma Üniteleri Ön arıtmada atık sudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve yağ-gres gibi maddelerin ayrılması işlemi uygulanmaktadır. Bu maddeler bu aşamada uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar vererek arıtmada problemlere yol açabilir. Askıda katıları gidermek için de bazen ince ızgaralar ve elekler kullanılır. Kaba ızgaralar Uzaklaştırılmadıkları takdirde, arıtma tesisinin ızgaradan sonraki ünitelerinde tıkanmalara yol açabilecek büyüklükte olan kaba organik ve inorganik maddelerin atık sudan ayrılması için kullanılır. Kaba ızgaralarda çubuklar arası genişlik 4 cm`nin üzerindedir ve yatayla 30-60o…

Read More

Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı

Endüstriyel Atık Su Arıtımı Çevre kirliliğini oluşturan temel unsurlar evsel ve endüstriyel artıklardır. Türkiye gibi sanayileşme sürecini devam ettiren ülkelerde ucuz üretim amacı ile ucuz yakıt kullanılmakta, üretim gereği olarak ortaya çıkan artıklar doğrudan alıcı kaynaklara verilmekte, sonuçta hava, su ve toprak kirlenmektedir. Pazarda alıcılar ürünün fiyatı ve kalitesi ile ilgilenirken, bu ürünün üretim aşamasında çevreyi ne kadar kirlettiği ,ekolojik dengeyi ne kadar bozduğu ile ilgilenen az sayıda kişi vardır .Bu kirliliğin önlenmesi işletme sahipleri daha duyarlı olmalıdır. Gerekli görülen işletmelerde endüstriyel arıtma tesisleri kurulmalıdır. Endüstriyel arıtmadan bahsetmeden önce endüstrinin…

Read More

Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma

Evsel Atık Su Arıtma Evsel Atık sular; evler, siteler, konutlar, motel ve oteller gibi yerleşim birimlerindeki kullanım sonucu oluşan kirli sulardır. İnsan kaynaklı atık suların, biyolojik arıtma prosesinden geçirilerek atık su deşarj limitlerine uygun hale getirildiği veya sulama amaçlı geri kazanıldığı inşai veya paket tip sistemlerdir. Evsel atıksular, biyolojik proses olarak tabir ettiğimiz, mikroorganizmaların oksijen yardımıyla gerçekleşen doğal faaliyetlerinden oluşmaktadır. Mikroorganizmalar organik maddelerin üzerinde gelişir ve onları suda çözünmüş olan oksijeni kullanarak etkisiz mineral maddelere çevirir. Organik kirliliğin BOİ (Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı) olarak ölçülmesinin sebebi budur. Bu nedenle biyolojik arıtma…

Read More

Binaların Atık Su Tesisatı

Binaların Atık Su Tesisatı

Binaların Atık Su Tesisatı Binalarda tuvalet, lavabo ve benzeri tesisat elemanları tek tek veya gruplar halinde tertiplenirler. Bunların bağlı oldukları borular yatay durumda bulunur. Çok küçük bir eğime sahip bulunan bu borularda akımın serbest yüzeyli yani basınçsız olması gerekir aksi takdirde bu borulara su veren tesisat elemanlarını koruyan su ve yağ kapakları geçirimsizliklerini kaybederler, yani meydana gelen vakum binaların içindeki atık suyu yerinden koparır ve tamamen boşalan borulardan pis kokulu gazlar binaya yayılır. Yatay borular düşey borulara (kolonlara) bağlanır. Kullanılmış suların alt katlardaki tesisat elemanlarından geri tepmemesi için kolon borularının…

Read More

Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası

Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası

Kanalizasyon Sistemlerinin İnşaası Kanalizasyon ya da lağım döşemi, pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla toplanıp atılmasını sağlayan altyapı sistemidir. Bu kanallarda künk ya da büz adı verilen kalın borular kullanılır. Ayrıca bunların bir zarar görmesi ( delinme, yanma, kırılma ) sonucunda etrafa kötü koku yayılabilir. Yani kanalizasyon borularının çok sağlam olması lazımdır. Kanalizasyon hatları genellikle 1/2 dolulukta 2fps hızla akacak şekilde tasarlanır. Asgari akış hızı, boruların temiz kalmasını sağlar ve katı madde birikimini engeller. Bina içi sistemlerde eğim %1 ile %2 arasında olmalıdır. Bina dışındaki sistemin uç (dış) noktalarındaki…

Read More

Kanalizasyon Nedir?

Kanalizasyon

Kanalizasyon Nedir? Şehirlerde, lağımları, artık suları toplayarak şehir dışına çıkaran yeraltı yollarının hepsine birden kanalizasyon denir. Bir kanalizasyon düzeni türlü büyüklükteki künklerden, borulardan, geniş yeraltı dehlizlerinden meydana gelir. Yağmur suları da kanalizasyon vasıtası ile toplanır. Bazı kanalizasyon düzenlerinde yağmur suları için ayrı yol yapılır. Bu daha doğrudur, çünkü öyle yapılmazsa, şiddetli yağmurlarda kanalizasyon tıkanıp yer yer taşmalara yol açabilir. Kanalizasyonun büyük şehirler için hayati bir önemi vardır. Lâğım sularının evlerden çok uzak yerlere kadar götürülmesi gerekir. Bunu sağlamak için sağlık teşkilatı ile belediyeler el ele vererek çalışırlar. Kanalizasyon genel olarak…

Read More

Atık Su Arıtma

Atıksu Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Atık su, evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan ve benzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular olarak tanımlanmaktadır. Atık su arıtma, gün geçtikçe hızlı bir şekilde kirlenmekte olan temel yaşam suyun evsel veya endüstriyel amaçlarla kullanıldıktan sonra ıslah edilmesi işidir. Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilinmektedir: Fiziksel Arıtma Prosesleri: Fiziksel arıtma atıksu içerisinde bulunan yüzer maddeler ile kendiliğinden çökebilen katı maddelerin giderilmesi amacıyla yapılır. Bu amaçla kullanılan ekipmanlar; ızgara ve elekler, kum ve yağ tutuculardır. Genel olarak biyolojik veya kimyasal arıtma tesisilerinin başında da…

Read More

Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri

Deniz Suyundan İçme Suyu

Deniz Suyundan İçme Suyu Elde Etmesinin Etkileri Su, canlı organizmalar için hayati öneme sahip bir bileşik. Okyanuslarda, denizlerde, göllerde, nehirlerde, su buharı şeklinde havada ve yerin altında bol miktarda bulunan su aslında her an çevremizde. Dünya’nın yüzeyinin %71’i suyla kaplı olmasına rağmen Dünya üzerindeki suyun ancak %2,5’u tatlı su. Ayrıca içilebilir tatlı suyun sadece %1’i insanlar tarafından kullanılabilecek şekilde yerin yüzeyinde bulunuyor. Ulaşılabilir tatlı su miktarının sınırlı olması nedeniyle özellikle dünyanın belli bölgelerinde, örneğin Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da içme suyu ihtiyacı deniz suyunun arıtılması ile sağlanıyor. Deniz suyundaki tuz oranı…

Read More

Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı

Atık Suların Arıtılarak Geri Kazanımı Su, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer almakla birlikte aynı zamanda sağlıklı ekosistemler, sosyo-ekonomik gelişme ve canlı yaşamı için de kritik bir öneme sahiptir. Dünya üzerinde artan nüfus, sanayileşme, kentleşme ve tarımsal faaliyetler gibi nedenlerle atıksu miktarı her geçen gün artmakta ve su kaynaklarımız giderek azalmaktadır. Tüm bu durumlar göz önüne alındığında, atıksuların arıtılarak geri kazanımı, alternatif bir su kaynağı olarak önem kazanmakta ve su sorunu yaşanan bölgelerde su kaynaklarının planlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Arıtılmış atıksular evsel ve kentsel, endüstriyel ve tarımsal amaçlı kullanılabilirler. Evsel ve…

Read More